Wykaz Podręczników

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum 4 -letniego

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Matura Focus 2, 3. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson
3. Język niemiecki Perfekt 1. Podręcznik + ćwiczenia.   B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska. Wyd. Pearson
4. Język francuski En action1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Podstawy przedsiębiorczości Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.Neneman J. i in., Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
6. Matematyka Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
7. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część I. Wyd. ZamKor
8. Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Operon

 

Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Matura Focus 3. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson
3. Język niemiecki C.Tkadkeckowa i in.,

Genau 3 –podręcznik.   

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
(dla tech. ortopedy)
Zalewska M., Szczygieł,

Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 2

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2. Wyd. ZamKor
7. Matematyka Babiański W., Chańko L., Matematyka 2,  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
8. Historia i społeczeństwo 1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.2. Janicka I. , Rządzący

i rządzeni. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

 

Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2. Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Repetytoriummaturalne Wyd. Pearson
3. Język niemiecki Repetytorium maturalne Wyd. Pearson
4. Język francuski En action1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Michalik A., Kaczmarek D.,  Falkowski T., Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 3.

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

Część 2.

Wyd. ZamKor
7. Matematyka 1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Zbiór zadań maturalnych lata 2010-2019.  1077 zadań z CKE z rozwiązaniami.

Wyd. Nowa Era

Oficyna Edukacyjna Pazdro

8. Historia i społeczeństwo 1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

 

 

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum 5-letniego

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Bunda i inni. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Język  angielski Focus 2, Second Edition. Podręcznik + ćwiczenia, S. Kay i in. Wyd. Pearson
3. Język  niemiecki Perfekt 1. Podręcznik + ćwiczenia,
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska.
Wyd. Pearson
4. Język francuski En action 1 . Podręcznik do szkół ponadpodstawowych + ćwiczenia. Wyd. Hachette
5. Plastyka Plastyka. Podr. dla szkółponadpodst.  Zakrespodstawowy. A. Przybyszewska- Pietrasiak. Wyd. Operon
6. Historia Poznać przeszłość. Podr. do historii dla LO i technikum. Zakres podstawowy. M. Pawlak, A. Szwedo. Wyd. Nowa Era
7. Geografia Oblicza geografii 1. Podr. dla liceum ogól. i technikum. Zakres podstawowy R. Malarz, M. Więckowski. Wyd. Nowa Era
8. Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, Wyd. Nowa Era
9. Matematyka MATeMAtyka  1.  Podr. do matematyki  dla liceum i tech.  Zakres podstawowy  i rozszerzony . W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. Wyd. Nowa Era
10. Edukacja dla bezpieczeństwa EDB dla liceum i technikum do zakresu podstawowego. B. Breitkopf i inn. Wyd. WSiP
Wykaz podręczników dla kl. II Technikum 5-letniego

 

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Bunda i inni. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Język  angielski Focus 2, Second Edition. Podręcznik + ćwiczenia. S. Kay i in. Wyd. Pearson
3. Język  niemiecki Perfekt 1, 2. Podręcznik i ćwiczenia. B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska. Wyd. Pearson
4. Język francuski En action 1 . Podręcznik do szkół ponadpodstawowych + ćwiczenia. Wyd. Hachette
5. Historia Poznać przeszłość 2. Podr. do historii dla LO i technikum. Zakres podstawowy. A. Kucharski, A. Niewęgłowska. Wyd. Nowa Era
6. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. J. Korba,  Z. Smutek. Wyd.Operon
7. Geografia Oblicza geografii 2. Podr. dla liceum ogól. i technikum. Zakres podstawowy R. Malarz, M. Więckowski. Wyd. Nowa Era
8. Biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, Wyd. Nowa Era
9. Matematyka MATeMAtyka  2.  Podr. do matematyki  dla liceum i tech.  Zakres podstawowy  i rozszerzony . W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. Wyd. Nowa Era