Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

26 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie i nauczyciele. Każdy z wyborców mógł oddać głos na jednego kandydata. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej wybrano nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którymi zostali:

PRZEWODNICZĄCA: Wanesa Makieła,

ZASTĘPCA: Maciej Szwedo,

SKARBNIK: Nikola Grzeszczak. 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: p. Ewelina Korotyszewska – opiekun SU oraz uczennice kl. IV. Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy obfitej pracy i wielu ciekawych przedsięwzięć. Wszystkich uczniów zachęcamy do brania aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.