Warsztaty dla gimnazjalistów i ósmoklasistów.

„Mój potencjał zawodowy” – to tytuł warsztatów przygotowanych we współpracy z PUP dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

  1. 01. 2019 roku odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią Małgorzatę Dąbrowską – Królikowską – doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, inaugurujące cykl spotkań z tegorocznymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie.

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie w wyniku wcześniejszego porozumienia Pani Wioletty Jagielskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie i  Pani Ewy Zarzyckiej -Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie zaprosili tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego, które jest bardzo istotnym elementem w edukacji młodzieży. Przygotowuje bowiem uczniów do wyboru dalszych kierunków kształcenia, wyboru zawodu oraz wspiera w poznaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Przy tej okazji tegoroczni absolwenci mieli możliwość poznania specyfiki dwóch zawodów: technik optyk i technik ortopeda, w których kształcą się uczniowie technikum w ZSP. Gimnazjaliści chętnie symulowali osobę kontuzjowaną podczas poznawania zawodu ortopedy oraz wykazywali zainteresowanie pracą przy urządzeniach optycznych. Naszą placówkę odwiedzili uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie, III LO oraz uczniowie z Rudnej i Ścinawy.