Technik Optyk

Technik Optyk

Wybierając technikum będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje: Montaż i naprawa elementów i układów optycznych. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. Potwierdzone dyplomem OKE

TECHNIK OPTYK – to kierunek zajmujący się nauką o poprawianiu  sprawności  narządu wzroku.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • dokonywanie pomiarów oftalmicznych oraz przeprowadzanie badań komputerowych wzroku,
  • dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty,
  • dobieranie opraw okularowych,
  • mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie,
  • wykonywanie wszelkich napraw różnych typów okularów.

 

Technik optyk może znaleźć zatrudnienie w: pracowniach optycznych, salonach optycznych, gabinetach opto-metrycznych, punktach serwisowych napraw sprzętu optycznego, zakładach produkujących sprzęt optyczny, sklepach z akcesoriami optycznymi jako doradca klienta lub sprzedawca.