Technik optyk

Technik optyk

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe:

 • Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (MG.14)
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (MG.30)

Technik optyk to osoba, która wykonuje, dobiera i naprawia pomoce wzrokowe, samodzielnie wykonuje i naprawia elementy układów optycznych, przeprowadza pomiary oftalmiczne.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Technik optyk trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty (co tydzień)
 • Absolwenci kierunku Technik optykotrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,   a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz          z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

Orientacyjne miejsca pracy:

 • Pracownie i salony optyczne,
 • Laboratoria oraz biura techniczno-konstrukcyjne projektujące pomoce wzrokowe,
 • Zakłady rzemieślnicze usług oftalmicznych,
 • Zakłady produkujące przyrządy, aparaty optyczne i okulary.

 

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości,
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 3. Język obcy zawodowy,
 4. Język migowy,
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 6. Anatomia, fizjologia i patologia oka,
 7. Podstawy konstrukcji maszyn,
 8. Optyka i przyrządy optyczne,
 9. Technologie pomocy wzrokowych,
 10. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 11. Rysunek techniczny,
 12. Pomoce wzrokowe,
 13. Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne,
 14. Praktyka zawodowa w II i IV semestrze,

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi:

 1. dobrać, wykonać i dopasować okulary oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji,
 2. wykonać pomiary oftalmiczne,
 3. naprawić i przeprowadzić konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych,
 4. udzielić porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 5. naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !