Technik masażysta

Technik masażysta

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług w zakresie masażu (MS.01)

 

Technik masażysta to osoba, która stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: w piątki i soboty (co tydzień)
 • Absolwenci kierunku Technik masażystaotrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

Do zadań masażysty należy:

 

 • wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu,
 • wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych,
 • stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych,
 • wykonywanie masażu punktowego,
 • wykonywanie masażu metodą Shantala,
 • wykonywanie masażu sportowego,
 • wykonywanie masażu kosmetycznego.

 

Orientacyjne  miejsca pracy:

 • szpitale,
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • sanatoria,
 • ośrodki SPA,
 • kluby sportowe,
 • gabinety kosmetyczne,
 • prywatna praktyka.

 

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości,
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 3. Język obcy zawodowy,
 4. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 5. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
 6. Język migowy,
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 8. Teoretyczne podstawy masażu,
 9. Anatomia, fizjologia i patologia,
 10. Zarys fizjoterapii,
 11. Zagadnienia kliniczne w masażu,
 12. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 13. Pracownia masażu,
 14. Fizjoterapia,
 15. Anatomia topograficzna,
 16. Praktyki zawodowe w II i IV semestrze.

 

Podczas trwania nauki na kierunku technik masażysta, słuchacze mogą nieodpłatnie wziąć udział w szkoleniach, które są potwierdzone certyfikatami.

Proponowane szkolenia to:

 • szkolenie z zakresu masażu bańką chińską,
 • szkolenie z zakresu masażu modelującego sylwetkę,
 • szkolenie z masażu relaksacyjnego z elementami lomi lomi,
 • szkolenie z masażu relaksacyjnego z elementami ayurvedy,
 • szkolenie z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych.

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !