Szkolny Konkurs „Jesienne inspiracje”

Szkolny Konkurs „Jesienne inspiracje”

Jesień, to pora roku, która dostarcza nam bardzo wielu inspiracji
i pomysłów do przeprowadzania szkolnych konkursów. Mamy nadzieję że uczniowie chętnie podejmą działania twórcze. Dlatego Szkolny Klub Przedsiębiorczości, wspólnie z biblioteką szkolną postanowił zorganizować szkolny konkurs „Jesienne inspiracje”. Konkurs zostanie objęty patronatem przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, który będzie także fundatorem nagród dla zwycięzców. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły, przewiduje dwie kategorie:
1) Jesienne arcydzieło (rękodzieło) np. stroik, fotografię, obraz nawiązujący do jesieni.
2) Plastyczne ( malarskie) inspiracje nawiązujące do jesieni w Lipcach („Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta, patrona DZS) np. obraz.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której uczestniczyć będzie także przedstawiciel legnickiego Oddziału ZUS. Ze wszystkich pór roku to właśnie jesień napawa nas nostalgią, stanowi inspirację dla wielu pejzażystów, poetów i artystów, reprezentujących różne dziedziny sztuki. Jesień kojarzy się z nastrojową aurą schyłku roku, kiedy to psychika ludzka ujawnia wyjątkowe emocje. Właśnie dlatego Szkolny Klub Przedsiębiorczości postanowił zorganizować konkurs „Jesienne inspiracje”. Chcemy także przypomnieć, jak żyli mieszkańcy Reymontowskich Lipiec: ukazać ich pracę, zajęcia, zabawy. Przecież to nasze, polskie tradycje. Uczniowie, którzy chcą rywalizować o nagrody ufundowane przez legnicki Oddział ZUS powinni zgłosić swój udział w Konkursie do pani Bogusławy Zygman lub pani Danuty Szaflińskiej – Giłyk w terminie do dnia 27.09.2019 roku, natomiast prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej w terminie do 8.10.2019 roku. Zachęcamy do udziału.