Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  W uroczystości uczestniczył Pan Jerzy Więcławski – dyrektor WEiN Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani dyrektor Ewa Zarzycka. Stypendium takie otrzymuje uczeń, który osiąga najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym i wyróżnia się wzorową postawą. Wśród grona najbardziej uzdolnionych uczniów z województwa znalazła się Marlena Grzelak uczennica kl. IV technikum, która odebrała dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Pana Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!