Rekrutacja on-line

Rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2021/2022

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie. Szkoła kształci w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik optyk oraz technik ortopeda. Nowoczesną bazę do kształcenia zawodowego stanowią pracownie: zabiegów opiekuńczo – higienicznych, masażu, ortopedyczna, optyczna.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kadrę pedagogiczna stanowią wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy. Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne. Zapewniamy życzliwą, niepowtarzalną atmosferę. Zapraszamy!

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

 • Opiekun medyczny (1,5 roku, wieczorowy)
 • Opiekunka dziecięca (2 lata, zaoczny)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok, zaoczny)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata, wieczorowy)
 • Technik masażysta (2 lata, wieczorowy)
 • Technik optyk (2 lata, zaoczny)
 • Technik ortopeda (2 lata, wieczorowy)

Wymagane dokumenty:

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz),
 • Klauzula informacyjna (pobierz),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • Zdjęcia – 2 szt.  (wym. 37 x 52 mm.)
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy.  Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę.
 • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.


Zapisy on-line

Po wypełnieniu formularza Sekretarz szkoły skontaktuje się z Tobą.

  Wybierz zawód

  Wypełnij swoje dane osobowe i zapisz się!

  Gdzie znalazłeś informacje o szkole?