Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

14 czerwca 2018 r. uczniowie klasy II technik optyk i technik ortopeda brali udział
w zajęciach w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków. Zajęcia poprowadziła Pani Klaudia Wolak, pedagog.