PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

5 kwietnia 2019 r. odbyła się pedagogizacja rodziców. Tematem spotkania była ,,Profilaktyka narkomani, wolność od narkotyków”. Spotkanie poprowadził Pan komisarz Łukasz Rachwalski z Centrum Szkoleń i Profilaktyki Uzależnień z Komisariatu Policji w Lubinie.