OBCHODY 77. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

OBCHODY 77. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, która miała upamiętnić tę rocznicę. Żonkil jest symbolem pamięci, szacunku i nadziei. Młodzież została oprowadzona wirtualnie po dwóch wystawach, które znajdują się w Muzeum Polin: „Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym” i „Getto warszawskie”. Uczniowie mogli również wziąć udział w pokazie filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Na sam koniec obchodów ambasador Akcji Żonkile, Andrzej Seweryn przeczytał fragmenty książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Obchody zorganizowała Pani Kinga Czerwińska.