Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach czterech lekcji młodzież zdobywa wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, z zasad opłacania składek, przysługujących im świadczeniach i o prowadzeniu działalności gospodarczej. W bieżącym roku szkolnym uroczysta inauguracja piątej edycji „Lekcji z ZUS” odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. „Potrzebna jest zmiana nastawienia do ZUS i podniesienie świadomości Polaków na temat ubezpieczeń społecznych. Jest to szczególnie istotne dla osób młodych, ponieważ wiedza o ubezpieczeniach społecznych to gwarancja odpowiedzialnych i słusznych decyzji życiowych na progu dorosłości” – przy tej okazji powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nasza szkoła po raz czwarty uczestniczy w projekcie, realizując go z uczniami klasy drugiej technikum. Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą rywalizować z rówieśnikami w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Cieszy fakt, że chęć przystąpienia do olimpiady zadeklarowali także uczniowie, którzy uczestniczyli w realizacji projektu w poprzednich edycjach. Niewątpliwie słuszną decyzję podjęli: Edyta Baran i Kacper Słota z klasy 3 Tor, Sandra Kwaśnik z klasy 4 Top oraz Kinga Rusinko z klasy 4 Tor, z klasy 2 technikum do rywalizacji przystąpią Patrycja Daszkiewicz i Klaudia Kozak. I etap Olimpiady odbędzie się 27. 11. 2018 r. – życzymy powodzenia!!! Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Danuta Szaflińska – Giłyk.