IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy

IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy

13 maja 2018 r. uczestniczyliśmy w  IV Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych na Zamku Piastowskim w Legnicy. Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy z udziałem naszego pocztu sztandarowego. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych z orkiestrą do Zamku Piastowskiego, gdzie odbyła się część oficjalna z programem artystycznym, biesiada osadników, kombatantów i mieszkańców regionu. Głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o historii wypędzeń z Kresów i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych.