II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich

II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich

W dniach 10 listopada br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich, w którym uczestniczyła Pani Ewa Zarzycka – dyrektor szkoły, Pan Rafał Porzeziński oraz delegacja uczniów pocztu sztandarowego naszej szkoły – Kornelia Delimata, Kornelia Romanow, Milena Drogoś oraz Patryk Wiszniowski.

Podczas akademii wręczono uczniom nagrody za udział w konkursie na temat ,,Władysław Stanisław Reymont – życie i twórczość” oraz pamiątkowe dyplomy dla szkół uczestniczących w zlocie. I miejsce w w/w konkursie zdobyła Dominika Czekaj , II miejsce zdobyła Milena Drogoś. Kulminacyjnym punktem akademii było odsłonięcie tablicy upamiętniającej II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich. W Gali uczestniczył Pan Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki. Gościem honorowym Zlotu była polska aktorka teatralna i filmowa, odtwórczyni roli Tereski w filmowej adaptacji powieści Wł. St. Reymonta „Chłopi”, Pani Irena Karel.

Zapoczątkowana w listopadzie 2016 roku tradycja corocznych spotkań przedstawicieli szkół noszących imię wybitnego polskiego pisarza oraz miłośników jego twórczości, ma na celu integrację uczestników zlotów oraz krzewienie tradycji i kultury polskiej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej istotna jest jej kontynuacja.