Góra Grosza

Od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. trwa XVIII edycja „Góry Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie uczniom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich do włączenia się do zbiórki monet. „Grosze” można wrzucać do przygotowanych skarbonek, które znajdują się na holu na parterze.