Góra Grosza

XX  Edycja Akcji Góra Grosza organizowana była w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku. Organizatorem akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem, na który zbierane były drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie uczniom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły za włączenie się do zbiórki monet.