Dzień Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Dzień Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

            21.03.2018 r. uczniowie kl. I – IV technikum pod opieką Pani Danuty Szaflińskiej – Giłyk uczestniczyli w kilkugodzinnych warsztatach na temat: „Rozpoczynam działalność gospodarczą”, które prowadziła Pani Anna Grygorowicz – doradca zawodowy/doradca klienta PUP w Lubinie.

Tematyka zajęć dotyczyła między innymi następujących zagadnień: pomysłu na własną firmę, reklamy produktu lub usługi, analizy rynku, opracowania biznesplanu – projektu interesu,  a także możliwości  pozyskania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach, a przede wszystkim wykazali wyjątkową kreatywność przy wykonywaniu zadania na temat: „Czym jest reklama i dlaczego odgrywa ważną rolę”, odpowiedzieli wówczas na pytanie: „Reklama: informuje, czy omamia?” oraz doskonale radzili sobie w analizie SWOT. Ponadto uczestniczący w warsztatach poznali procedurę postępowania podczas kontaktu z PUP po ukończeniu szkoły nie tylko w celu podjęcia pracy i pozyskania środków na prowadzenie działalności gospodarczej, ale także dowiedzieli się o innych możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego PUP.

Bardzo dziękujemy Pani Wioletcie Jagielskiej – Dyrektorowi PUP w Lubinie, Pani Violetcie Niemczak – Dąbrowskiej – Kierownikowi Referatu Usług Rynku Pracy oraz Pani Annie Grygorowicz – doradcy zawodowemu za umożliwienie poznania sytuacji na lokalnym rynku pracy.