Warsztaty profilaktyczne „Wolność bez nałogów”

Warsztaty profilaktyczne „Wolność bez nałogów”

7 marca 2018 r. uczniowie klas I – IV technikum brali udział w spotkaniu profilaktycznym „Wolność bez NAŁOGÓW”. Spotkanie było poprowadzone przez terapeutki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sekcja Profilaktyki Uzależnień – Panią Małgorzatę Woźniak oraz Panią Aleksandrę Danek, a także policjantkę z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie Panią  mł. asp. Anna Szajble. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach prawnych zażywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, a także posiadania i udzielania narkotyków, dopalaczy i innych nielegalnych substancji. Podczas warsztatów dyskutowano o szkodliwości zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą uniknąć tego szkodliwego nałogu, a  w przypadku uzależnienia – gdzie mogą szukać pomocy.