Uczymy się ratować życie

Uczymy się ratować życie

W dniu 16 maja 2019 r. uczniowie klas pierwszych technikum uczestniczyli w programie edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy pn. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Szkolenie to odbyło się w ramach realizowanego przez powiat lubiński programu profilaktyki zdrowotnej.

Przypomnijmy, że nasza szkoła uczestniczy w programie już po raz trzeci. Pod okiem zawodowych ratowników  młodzież korzystała z profesjonalnego sprzętu, zapoznali się z tajnikami sztucznego oddychania, reagowania w przypadku złamań, zachłyśnięć oraz wypadków drogowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne przydadzą się w życiu zawodowym ze względu na medyczny charakter kierunków kształcenia w naszej szkole oraz w codziennym życiu.