Uczniowie Technikum dzielą się wiedzą ze słuchaczami Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

Uczniowie Technikum dzielą się wiedzą ze słuchaczami Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

23.05.2018 r. –  Uczennice klasy 2 Technik ortopeda: Edyta Baran, Martyna Cichoń, Kamila Gruchała i Patrycja Rosiak w obecności pań: Danuty Szaflińskiej – Giłyk i Klaudii Wolak zaprezentowały słuchaczom klasy pierwszej Terapeuta Zajęciowy wiedzę wynikającą z realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto uczennice nawiązały do stuletniej tradycji ubezpieczeń społecznych w Polsce, która wpisuje się w kalendarz różnych wydarzeń organizowanych w naszym kraju w 2018 roku  z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości poprzez umożliwienie obejrzenia filmu historycznego przedstawiającego proces powstawania ubezpieczeń społecznych. Podczas spotkania uczennice przedstawiły także cel ubezpieczeń, rodzaje ubezpieczeń społecznych i świadczenia z ubezpieczeń, czyli wyjaśniły co nam się należy, gdy płacimy składki. Słuchacze wykazali duże zainteresowanie tematyką spotkania, o czym świadczy wiele pytań dotyczących przyznawanych świadczeń przez ZUS, ponadto  chętnie rozwiązywali przygotowane przez uczennice ćwiczenia.