Technik Ortopeda

Technik Ortopeda

Wybierając technikum będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą. W trakcie nauki uzyskasz kwalifikacje: Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. Potwierdzone dyplomem OKE.
TECHNIK ORTOPEDA – to kierunek zajmujący się nauką o poprawianiu i przywracaniu czynności narządu ruch.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda   będzie   przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
 • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
 • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,
 • planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Technik ortopeda może znaleźć zatrudnienie w: zakładach produkcyjnych wytwarzających sprzęt ortopedyczny, zakładach naprawczych przedmiotów ortopedycznych, warsztatach ortopedycznych na terenie szpitali, placówek rehabilitacyjnych, prywatnych zakładach, sklepach ze sprzętem ortopedycznym jako doradca klienta  lub sprzedawca.