Technik ortopeda

Technik ortopeda

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (MS.02)

 

TECHNIK ORTOPEDA to osoba, która zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Technik ortopeda trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: w piątki i soboty (co tydzień)
 • Absolwenci kierunku Technik ortopeda otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass,

 

Technik ortopeda:

 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika,
 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi,
 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych,
 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej,
 • pobiera miary,
 • wykonuje pozytywy gipsowe,
 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

 

Orientacyjne  miejsca pracy:

 • sklepy medyczne,
 • zakłady sprzętu ortopedycznego,
 • zakłady naprawcze sprzętu ortopedycznego,
 • szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacyjne,
 • zakłady usprawniania leczniczego.

 

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczości,
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 3. Język obcy zawodowy,
 4. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 5. Język migowy,
 6. Anatomia, fizjologia i patologia,
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 8. Biomechanika ortopedyczna,
 9. Technologia obróbki materiałów,
 10. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 11. Zarys kinezyterapii,
 12. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 13. Technika ortopedyczna,
 14. Praktyki zawodowe w II i IV semestrze.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi:

 • oceniać stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • opracowywać indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta,
 • dobierać, stosować oraz kierować procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych,
 • dokonywać bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • podejmować współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Początek formularza

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM !

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !