Próbny alarm

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w ZSP w Lubinie, co roku przeprowadzane są próbne alarmy przeciwpożarowe, połączone z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Celem jest przypomnienie zasad postępowania podczas ewentualnego pożaru oraz zachowanie bezpieczeństwa w czasie opuszczania placówki. Tegoroczny alarm został przeprowadzony w dniu 26.10.2017 r. Cała akcja przebiegała bardzo sprawnie i była nadzorowana przez inspektora BHP.