Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych technikum

Rekrutacja do Technikum na rok szkolny 2021/2022

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie, które  zostało  utworzone w 2012 roku. Szkoła kształci w dwóch zawodach: technik optyk oraz technik ortopeda. Oferujemy naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną; pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi, pracownię informatyczną z laptopami, pracownie przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze. Obecnie realizujemy unijny projekt zawodoznawczy „Profesjonalny start”, dzięki któremu uczniowie odbywają staże u pracodawców z wynagrodzeniem oraz zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w bezpłatnych kursach zawodoznawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Umożliwiamy rozwój zainteresowań oraz działalność w samorządzie uczniowskim, szkolnym kole wolontariatu, szkolnym klubie miłośników teatru. Zapewniamy życzliwą, przyjacielską atmosferę i bezpieczne warunki nauki. Zapraszamy.

 

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych technikum:

 KLASA  ZAWÓD JĘZYKI PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI
1 a  Technik optyk
 • j. angielski
 • lub j. niemiecki
 • lub j. francuski
 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • fizyka
 1 b  Technik ortopeda
 • j. angielski
 • lub j. niemiecki
 • lub j. francuski
 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • biologia

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 2021-2022

Link do elektronicznego systemu naboru:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY: 76 847-87-37