Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

Dnia 15 marca 2018 r.  roku odbył się szkolny etap międzynarodowego konkursu Kangur Matematyczny. Wzięło w nim udział 7 uczniów pod opieką Pani Agnieszki Bielak. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.