Lekcja w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie

Lekcja w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie

5 listopada 2018 r. uczniowie: Patrycja Daszkiewicz z klasy 2 Tor, Edyta Baran i Kacper Słota z klasy 3 Tor, Sandra Kwaśnik z klasy 4 Top oraz Kinga Rusinko z 4 Tor wraz z Panią Danutą Szaflińską – Giłyk uczestniczyli w zajęciach, które zorganizowała Pani Emilia Nowakowska – Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Oddział w Legnicy, natomiast prowadziła je Pani Anna Rynnik– Kierownik referatu ds. świadczeń w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji. Tematem warsztatów była „Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach”.

Dzięki Pani Emilii Nowakowskiej oraz Pani Annie Rynnik, która prowadziła lekcję uczniowie potrafią łączyć teorię z praktyką, a przede wszystkim wiedzą, że: moje składki to moja emerytura, dłuższa praca = wyższa emerytura, jest różnica między okresami składkowymi i nieskładkowymi, znają także pojęcia: konto w ZUS, OFE, subkonto w ZUS oraz III filar (IKE, IKZE i PPE) oraz potrafią interpretować normy prawne Ustawy o emeryturach i rentach z 1998 roku. Uczniowie uczestniczący w lekcji dnia 27.11.2018 roku będą rywalizować o miejsce w „trójce”, która awansuje do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Pani Emilii Nowakowskiej – za cierpliwość i zrozumienie, za wszelkie rady, słowa krytyki, pochwały, a także Pani Elżbiecie Kanus – Kierownikowi Inspektoratu ZUS w Lubinie dziękujemy za wsparcie w edukację młodzieży DZIĘKUJEMY!!!