Kursy kwalifikacyjne zawodowe

Kursy kwalifikacyjne zawodowe

Kursy kwalifikacyjne zawodowe (KKZ) to: nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Chcesz zdobyć nowy przyszłościowy zawód medyczny, by podjąć pracę w placówkach służby  zdrowia? Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia Ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz  kierunek, który umożliwi Ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu zawodowego niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia.

Szansa dla osób bez wykształcenia średniego!

Rodzaje kursów kwalifikacyjnych zawodowych:

Opiekun medyczny (0 złotych kurs + 0 złotych egzamin zawodowy)

Cykl kształcenia opiekuna medycznego :

 • 1 rok – co 2 tygodnie: piątek i sobota
 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości,
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przyszłe miejsca pracy opiekuna medycznego:

 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • środowisko domowe
 • przychodnie
 • sanatoria