Kontakt

Kontakt

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBINIE

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
59-300 Lubin
NIP: 692-22-87-740
REGON: 390936630

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: dzslubin (/dzslubin/SkrytkaESP)

SEKRETARIAT

Mariola Wróblewska
tel: 76 847 87 37
fax: 76 847 87 37 wew.26
e-mail: sekretariat@dzs.lubin.pl

DYREKTOR

mgr EWA ZARZYCKA
e-mail: dyrektor@dzs.lubin.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Beata Zawadzka – Ząbkiewicz
e-mail: kierownik@dzs.lubin.pl

PEDAGOG

Klaudia Wolak-Cierniak
e-mail: pedagog@dzs.lubin.pl

KADRY

mgr Stanisława Maślej
tel. 76 847 87 37 wew. 15
e-mail: kadry@dzs.lubin.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Janina Rudnicka
tel. 76 847 87 37 wew. 18
e-mail: ksiegowosc@dzs.lubin.pl

BIBLIOTEKA

mgr Bogusława Zygman
tel. 76 847 87 37 wew. 19
e-mail: biblioteka@dzs.lubin.pl

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

tel. 76 847 87 37 wew. 14

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Katarzyna Graczyk
tel. 76 835 88 02
e-mail: iodo@dzs.lubin.pl