Konferencja „Nie jesteś na sprzedaż”

Konferencja „Nie jesteś na sprzedaż”

Dnia 25 kwietnia 2018 r. Martyna Cichoń z klasy II technik ortopeda wraz z panią pedagog wzięły udział w konferencji „Nie jesteś na sprzedaż”. Spotkanie było organizowane przez Dolnośląski Zespół Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Celem konferencji było zwiększenie świadomości związanej zapobieganiu handlem ludźmi.