Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W dniach od 18 do 22 listopada 2019 r. w Polsce organizowany jest XII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie OTWARTA FIRMA.
Dotychczas we wszystkich edycjach uczestniczyło 756.144 uczniów. Tylko w ostatniej edycji wzięło udział 73.138 uczniów, 589 szkół oraz 1.824 firm i instytucji (w tej edycji uzyskaliśmy tytuł „Najaktywniejszej szkoły” już po raz szósty).
Dnia 18.11.2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia, inaugurujące ŚTP w Dolnośląskim Zespole Szkół w Lubinie, które rozpoczęła swoim okolicznościowym przemówieniem Pani Ewa Zarzycka – dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół.Odbyły się pierwsze lekcje, realizowane dzięki wsparciu Wolontariuszy: Pani Wiesławie Sulima – Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Lubinie, Panu Pawle Kopijer i Pani Małgorzacie Gojdź– kierownikowi działu kulturalno – oświatowego Biblioteki Multimedialnej „Łącznik” w Lubinie, Pani Małgorzacie Dąbrowskiej – Królikowskiej – doradcy zawodowemu PUP w Lubinie, Panu Mariuszowi Kozak – właścicielowi Kwiaciarni „Stokrotka” Trzęsów – Lubin oraz Pani Annie Jasińskiej – Marek – starszemu ekspertowi skarbowemu z Urzędu Skarbowego w Lubinie. W kolejnych dniach zaplanowano kolejne zajęcia. Koordynatorem programu jest pani Danuta Szaflińska – Giłyk, nauczycielem wspomagającym jego realizację pani Agnieszka Bielak.