Historia

Historia szkoły

1.09.1972 – 31.08.1997

– Liceum Medyczne

1.09.1994

– utworzono Zespół Szkół Medycznych w skład którego wychodziły następujące szkoły:

  • Liceum Medyczne kształcące w zawodzie pielęgniarka
  • Medyczne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie: higienistka, stomatologiczna, pielęgniarka

31.07.1997

– likwidacja Liceum Medycznego

1.09.1994 – 31.08.2002

– Liceum Techniczne

31.08.2000

– rozwiązuje się Zespół Szkół Medycznych , a Liceum Technicznemu nadaje się osobny statut.

1.09.2001

– utworzenie Studium Pracowników Socjalnych na bazie Liceum Technicznego oraz utworzenie Zespołu Szkól Społeczno-Socjalnych w Lubinie

1.09.2002

– przekształcenie Liceum Technicznego w Liceum Profilowane w Zespole Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie

1.09.2005

– Przekształcenie Studium Pracowników Socjalnych w Szkołę Policealną Służb Społecznych

Od 1.09.2005

– W skład Zespołu Szkół Społeczno – Socjalnych w Lubinie wchodzą następujące szkoły:

  • ZSSS -Szkoła Policealna Służb Społecznych
  • ZSSS – Liceum Profilowane

01.09.2010

– Przekształcenie Zespołu Szkół Społeczno – Socjalnych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie