dig

„BEZPIECZNA RODZINA”

Dnia 21 maja 2019 r. uczniowie klasy I Top/Tor brali udział w zajęciach w ramach projektu „Bezpieczna rodzina”. Projekt realizowany był w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Lubina.

Uczniowie mieli okazję uczestniczenia w zajęciach prowadzonych z terapeutą Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas którego uzyskali podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Kolejne spotkanie było prowadzone przez instruktora KravMaga. Podczas tych zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się jak unikać miejsce i sytuacji niebezpiecznych oraz zobaczyć jak w praktyce można poradzić sobie w przypadku zagrożenia.