92 rocznica śmierci naszego patrona Wł. St. Reymonta w Warszawie

92 rocznica śmierci naszego patrona Wł. St. Reymonta w Warszawie

W dniu 5 grudnia 2017 r. z inicjatywy dr Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, delegacja naszej szkoły w składzie: Kornelia Delimata, Kornelia Romanow, Patryk Wiszniowski wraz z opiekunem panem Rafałem Porzezińskim udała się do Warszawy. Dolnośląska delegacja składająca się ze szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta oraz przedstawicieli instytucji w hołdzie wybitnemu polskiemu nobliście jakim był Władysław Stanisław Reymont w 92 rocznicę jego śmierci wzięła udział w uroczystościach przy jego grobie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Następnie uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Kolejnictwa oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, gdzie odbędzie się pokaz filmu z prelekcją oraz zwiedzanie wystawy.