„Lekcje z ZUS”  to projekt adresowany do uczniów szkół , który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach  lekcji młodzież zdobywa wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, z zasad opłacania składek, przysługujących im świadczeniach i  o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Nasza szkoła po raz piąty uczestniczy w projekcie, realizowanym jest przez panią  Danutę Szaflińską – Giłyk z uczniami klasy drugiej technikum. Projekt powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w materiały edukacyjne, ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą rywalizować z rówieśnikami w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zatem zachęcamy naszych uczniów do pogłębiania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz do rywalizacji w Olimpiadzie.